Historie spolku

TOPAS > Kontakt a archiv > Historie spolku

V červnu roku 1999 bylo na popud tehdejších zastupitelů obecního úřadu vyzváno několik občanů Tachlovic, aby utvořili organizaci, která by se na základech bývalých spolků, které v Tachlovicích v historii působily (hasiči, baráčníci, svaz žen,…) starala o kulturní a společenský  život v obci. Z pozvaných občanů někteří zůstali, noví přišli a v listopadu následujících roku bylo na statistickém úřadu oficiálně zaregistrováno občanské sdružení Tachlovičtí občané a přátel sobě (TOPAS).

Zakládajícím členem a prvním předsedou byl pan Miroslav Horák, který však po 2 letech působení vzhledem k zdravotnímu stavu a pokročilému věku ze spolku vystoupil.

V současné době má spolek téměř dvě desítky členů členů a 1 člena čestného. Tím byl jmenován nučický rodák pan Antonín Arnold, který veškeré akce fotografuje a dokumentuje v Nučickém zpravodaji.

Od roku 2001-2010 byly předsedkyní a tajemnicí sdružení paní Miloslava Musílková a  Vlaďka Horáková

Kroniku spolku spravovala 10 let paní Ludmila Žáková. Kronika je v tištěné podobě uložena v sídle spolku. Od roku 2010 je historie akcí zaznamenána na těchto internetových stránkách.

Od roku 2011 se vedení spolku ujaly Alice Hodková a Jana Hilleová

Hlavní činností je zajišťovat v obci Tachlovice kulturní a společenské akce a to takové, aby si z nich mohl vybrat opravdu každý. Pořádáme akce pro děti, ale i pro seniory, snažíme se zaujmout muže i ženy, zapojit celé rodiny.

Vedle toho přispíváme i k udržování starých tradic, které jsou pro obec typické. Patří mezi ně Štědrovečerní vytrubování a Velikonoční koleda.

Od roku 2007-2009 jsme byli garantem pěveckého sdružení Barvínek, které se v roce 2010 osamostatnilo.

Některé naše činnosti částečně suplují činnost obecního úřadu, který naše aktivity plně podporuje. Je to především Vítání občánků, pietní akty a pořádání programů pro seniory (lékařské přednášky, recitály umělců, oslavy svátku matek ).  Mimo toho zajišťoval spolek TOPAS do roku 2010 i vydávání občasníku Tachlovické listy s aktuálními zprávami z obce a  upomínkových předmětů obce ( kalendáře, hrníčky a zvonky) u nichž se staráme o distrubuci a prodej.

Finančně je občanské sdružení TOPAS podporováno místním obecním úřadem, získává sponzorské dary a má vlastní příjmy z dobrovolného vstupného na pořádané akce.

Spolek TOPAS je společně se žáky ZŠ Tachlovice a Nučice i adoptivním rodičem indické dívky Preethinesha D`szouza.


Do budoucna plánuje spolek zřídit  místní muzeum, které bude dokladovat bohatou historii obce ve fotografich a písemnostech, přestavovat dobové předměty, oděvy a nástroje a informovat o zajímavostech, které jsou s Tachlovicemi spjaty. Dnes tomuto záměru brání absence vhodných prostor.

Aktuality

 • Kalendář Topas
  S radostí Vám oznamujeme, že Topas po 10-ti letech vydal kalendář Tachlovic. Kdo by měl zájem o koupi prodejní místa jsou obecní úřad Tachlovice, Restaurace Na Vrškách, obecní knihovna, nebo se zeptejte členů spolku :-) Prodejní cena je 80 Kč. Použité fotografie jsou z Tachlovic.
  18. 9. 2017
 • Kurz první pomoci
  Nejste si jisti, zda byste dokázali správně a včas poskytnout první pomoc ? Přijďte se podívat na přednášku o tom jak správně a efektivně postupovat při úrazech dětí i dospělých
  14. 6. 2016
 • Pojďte nám pomoct :)
  Přijďte nám pomoci při přípravě našich akcí - uvítáme každou ruku. Opravdu každou ... :)
  27. 4. 2016

archiv novinek | rss verze

Najděte vašim dětem pohádky online - kreslené pohádky pro děti na jednom místě

Napište nám:
j.hilleova@seznam.cz

Spolupracujeme

Za pomoc při zahradních slavnostech děkujeme firmě Vladeko, která nám bezplatně zapůjčila Zahradní nábytek

Podporujeme projekt Miniškolky seznam fungujích miniškolek v ČR

Weber World s Grily Weber Tachlovice a OC Harfa Praha

Mapa stránek | Copyright © 2008-2023 Topas Tachlovice | Webdesign od nete.cz | Dětská hřiště | Dětská pískoviště | Pergoly | Lávové grily