Dědečkův sad

Tak masovou akci, do níž se aktivně zapojila téměř celá obec  Tachlovice dlouho nepamatují.

V předvečer tachlovického posvícení, v sobotu 18.října proběhla v Tachlovicích hromadná výsadba 155 ks ovocných stromů. Akce jíž se účastnily více jak dvě stovky místních se jmenovala Dědečkův sad.

Přípravy na ni započaly již na jaře, kdy se zrodil na místním úřadě nápad, zapojit do zvětšování zelených rekreační ploch přímo občany. Myšlenka, že každý jednotlivý strom bude mít svého patrona z řad obyvatel, rodin, přátel nebo organizací se postupně přeměnila v projekt, který byl odeslán na Ministerstvo pro místní rozvoj s žádostí o finanční podporu. Projekt zaujal i ministerské úředníky a obec Tachlovice získala grant na společnou výsadbu, kde každý strom má svého majitele.

Od září se hlásili na obecním úřadě zájemci, kteří si mohli vybrat z 8 druhů stromků. Největší zájem byl o jabloně, v těsném závěsu však byly třešně a ořešáky. Patroni získali originální rodný list stromku a v den výsadby i plastovou cedulku kovového vzhledu se svým jménem, kterou si stromek označili. Jak to bývá zvykem, zájemci se hlásili opravdu až do posledního možného okamžiku a i když byly cedulky již ve výrobě stále přibývali noví patroni. Proto mnozí dostali své cedulky až dodatečně.

Den výsadby byl netrpělivě očekáván a to zjevně z obou stran - obecního úřadu i patronů. Pořadatelé se trochu obávali jak nad očekávání velký počet patronů zvládnou organizačně, patroni možná zase jak bude jejich stromek vypadat, zda jej správně zasadí apod. Když ve dvě hodiny na uvítanou zahrála Tachlovická muzika písničky s tematikou zahrádky a žáci místní ZŠ přednesli pásmo básniček , všechny starosti se rázem rozplynuly.

Přítomné přivítal starosta obce Mareš a v úvodním slovu místostarostka obce Horáková, která  obšírně představila celý projekt Dědečkova sadu a hlavně poděkovala všem, kteří přišli a přispěli k rozšiřování veřejné zeleně. Po úvodu následovala odborná instruktáž o správném postupu sázení zástupcem zahradnické firmy panem Šafránkem a pak si již každý patron vyzvedl svůj stromek, cedulku, ale i opěrný kůl, úvazek a ochranu proti okusu, kterým stromek zabezpečil proti zajícům z nedalekých polí.

K dobré náladě vyhrávala dál Tachlovická muzika a členky místního sdružení TOPAS se postaraly, aby nikdo nestrádal hlady a žízní a rozdávaly jablečné koláče a zákusky, stejně jako teplý čaj, limonády a svařené víno. Lidé s chutí sázeli stromky pro sebe i své blízké, což zástupci obce velmi oceňují a touto cestou děkují těm, kteří i po zasázení svých stromků zůstali, neváhali a  pomáhali ostatním nebo dál dosazovali stromky, které své patrony nenašly.

Výsadba  skončila až v podvečer, kdy se i ti nejposlednější rozloučili se sousedy i svým stromkem a odcházeli k domovu. Práce na  Dědečkově sadu však teprve začínají. Pravidelná zálivka, zastřihávání, shrabování listí, česání úrody, to vše patrony teprve čeká. I když nad sadem přebírá dohled místní obecní úřad, jistě si každý patron bude svůj stromek chránit a opatrovat. Už nyní se sad stal jednou z nejnavštěvovanějších lokalit v obci. Na jednom místě se při společném zájmu tak mohou setkat nejen rodiče a prarodiče, kteří vysadili stromek za rodinu nebo pro své děti, ale i školáci, jež si přišli zkontrolovat  svou třešeň, členové místních spolků, jejichž hrušně budou už na jaře bíle kvést nebo majitelé místních firem či obchůdku s potravinami. Ti všichni podpořili stejnou myšlenku, kterou byla zkvalitňování životního prostředí pro všechny, kteří chtějí na venkově žít v objetí přírody.

Aktuality

 • Kalendář Topas
  S radostí Vám oznamujeme, že Topas po 10-ti letech vydal kalendář Tachlovic. Kdo by měl zájem o koupi prodejní místa jsou obecní úřad Tachlovice, Restaurace Na Vrškách, obecní knihovna, nebo se zeptejte členů spolku :-) Prodejní cena je 80 Kč. Použité fotografie jsou z Tachlovic.
  18. 9. 2017
 • Kurz první pomoci
  Nejste si jisti, zda byste dokázali správně a včas poskytnout první pomoc ? Přijďte se podívat na přednášku o tom jak správně a efektivně postupovat při úrazech dětí i dospělých
  14. 6. 2016
 • Pojďte nám pomoct :)
  Přijďte nám pomoci při přípravě našich akcí - uvítáme každou ruku. Opravdu každou ... :)
  27. 4. 2016

archiv novinek | rss verze

Najděte vašim dětem pohádky online - kreslené pohádky pro děti na jednom místě

Napište nám:
j.hilleova@seznam.cz

Spolupracujeme

Za pomoc při zahradních slavnostech děkujeme firmě Vladeko, která nám bezplatně zapůjčila Zahradní nábytek

Podporujeme projekt Miniškolky seznam fungujích miniškolek v ČR

Weber World s Grily Weber Tachlovice a OC Harfa Praha

Mapa stránek | Copyright © 2008-2024 Topas Tachlovice | Webdesign od nete.cz | Dětská hřiště | Dětská pískoviště | Pergoly | Lávové grily